Tuk Tuk Cartel is registered on the 11th of November 2016 at the Dutch chamber of commerce and holds its office in the municipality Amsterdam in the Netherlands. The board consist of a chairman, secretary, treasurer and general board member.

Inhoud bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Alles in het Nederlands, omdat het valt onder Nederlands recht. Dit om geen ruis te krijgen tussen de vertaling en de werkelijke teksten uit de oprichtingsakte.

Download PDF